Ngày đăng: T2, Th7 4th, 2016

6 tháng vừa qua ngân sách nhà nước tăng thu hơn 4 nghìn tỷ

Trong 6 tháng vừa qua, Cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 22 nghìn doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 4,27 nghìn tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra tài chính – ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai 11 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính 1.811 tỷ đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 22 nghìn doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 4,27 nghìn tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện trên 3,2 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, qua đó xử lý tăng thu cho ngân sách 767 tỷ đồng; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 18 cuộc, ban hành 34 quyết định xử lý vi phạm hành chính, nộp NSNN tổng số tiền phạt là 4,2 tỷ đồng.

hoat-dong-doanh-nghiep

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được triển khai đồng bộ. Tính đến tháng 6/2016, đã bắt giữ, xử lý trên 6.760 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa vi phạm 290 tỷ đồng, qua đó xử lý tăng thu cho ngân sách 52 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 20 vụ và chuyển các cơ quan khác khởi tố 33 vụ.
Ngân sách Nhà nước tăng thu hơn 4 nghìn tỷ sau thanh tra thuế.
Thực hiện vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống SX, KD, XNK trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm.

Về thu chi ngân sách, theo Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015. Đây là mức tăng thấp nhất so cùng kỳ 2 năm gần đây. Trong đó, thu nội địa đạt 48,8% dự toán năm, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2015; thu dầu thô đạt 37,2% dự toán năm, giảm 44,8% so cùng kỳ năm 2015; thu XNK đạt 41,9% dự toán, giảm 2,2% so cùng kỳ năm 2015.

tiến độ thu ngân sách địa phương đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, thu NSĐP 6 tháng đầu năm đạt khoảng 55% dự toán; trong đó có 45 địa phương thu đạt từ 50% dự toán năm trở lên; 57 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2015; tuy nhiên, cũng có một số địa phương tiến độ thu đạt thấp so với dự toán được giao.

Trong khi đó, thu NSTW thấp, mới đạt khoảng 42% so với dự toán năm và thấp hơn so với tiến độ thu cùng kỳ năm trước (đạt 46,3%), chủ yếu do giá dầu thô giảm và thực hiện cắt giảm thuế theo các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do.