Ngày đăng: T2, Th8 1st, 2016

Bản tin vắn chứng khoán của các doanh nghiệp

Tổng hợp lại những bản tin ngắn chứng khoán của các doanh nghiệp tại tygia.wap.vn mời các bạn theo dõi nhé.

MWG – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động – Công bố tóm tắt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 với tổng doanh thu đạt 19.650 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ, hoàn thành 58% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 835 tỷ đồng, tăng 83% cùng kỳ và hoàn thành 60% kế hoạch năm. Cũng trong 6 tháng, công ty mở thêm 305 siêu thị mới trên toàn quốc, trong đó, chuỗi  mở 263 siêu thị mới và chuỗi Điện máy Xanh mở 42 siêu thị mới.

BMP – CTCP Nhựa Bình Minh – Doanh thu trong quý 2/2016 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng 24% so với cùng kỳ. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của đơn vị đạt gần 426 tỷ đồng, thực hiện 71% kế hoạch cả năm.

SDT – CTCP Sông Đà 10 – Quý 2/2016 với tổng doanh thu đạt hơn 344,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 27,2 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu SDT đạt hơn 581,8 tỷ đồng, hoàn thành 49,42% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 34 tỷ đồng, hoàn thành 34,7% kế hoạch năm.

AAA – CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát – Quý 2/2016 với doanh thu thuần đạt hơn 517 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33,88 tỷ đồng, tăng gấp 5,8 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của AAA đạt hơn 940,6 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 62,35 tỷ đồng, hoàn thành 62,3% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2016.

VCG – Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Quý 2/2016 với doanh thu thuần đạt 2.035 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 166 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VCG đạt 273 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 20,3% so với 6 tháng đầu năm 2015.

PVT – Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí – Quý 2/2016 ghi nhận doanh thu đạt 580 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 153,5 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu PVT đạt 1.157,12 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 213,69 tỷ đồng.

BCC – CTCP Xi măng Bỉm Sơn – Quý 2/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 1.123 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 98,4 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước, trong đó, phần lãi của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 99,57 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, BCC đạt tổng doanh thu hơn 2.199,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 119,2 tỷ đồng, giảm 28,4% so với cùng kỳ.

Tin doanh nghiệp

MSN – CTCP Tập đoàn Masan – 6 tháng đầu năm 2016, công ty đã hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2016 nên Ban Giám đốc đã nâng kế hoạch thêm 25% lên mức gần 2.400 tỷ đồng, tức tăng trưởng khoảng 60% so với năm 2015.

SCJ – CTCP Xi măng Sài Sơn – HĐQT quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2016, mục đích xin ý phê duyệt dự án đầu tư cải tạo công nghệ thiết bị của Nhà máy Xi măng Nam Sơn. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào cuối tháng 8/2016 tại trụ sở Công ty.

SRC – CTCP Cao su Sao Vàng – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2016 với doanh thu 265,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 26,5 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến là 256,2 tỷ đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm, SRC đạt doanh thu 447,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với nửa đầu năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 38 tỷ đồng.

SSI – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Dự kiến phát hành 200 trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 02 năm, lãi suất trong 12 tháng đầu tiên do Chủ tịch HĐQT SSI quyết định khi phát hành, tối đa 7%/năm, điều chỉnh 03/tháng lần (sau năm đầu tiên).

SD5 – CTCP Sông Đà 5 – Ngày 08/08 là ngày GDKHQ, nhằm trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương đương 1,000 đồng/cp). Thời gian thực hiện tại ngày 09/09/2016.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PVR – Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam – Ông Trần Ngọc Bẩy, cá nhân đầu tư, đã mua hơn 12,48 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 24,05%. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với Công ty MDH Vina trong ngày 22/7.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 30/6 đến 27/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Quang hiện nắm giữ 20,5 triệu cổ phiếu NLG, tương đương sở hữu 14,49%