Ngày đăng: T4, Th2 3rd, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 03-02

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 3 lúc 08:33 ngày 03/02/2016)

Giá vàng hôm nay

(03/02/2016)

Giá vàng hôm qua

(02/02/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 11.841 13.141 11.828 13.128
14K 17.012 18.312 16.995 18.295
18K 22.215 23.515 22.192 23.492
24K 30.092 30.842 30.062 30.812
SJC10c 32.730 33.000 32.730 33.000
SJC1c 32.730 33.030 32.730 33.030
SJC99.99 30.400 31.150 30.370 31.120
SJC99.99N 30.850 31.150 30.820 31.120
Giá vàng Hà Nội
SJC 32.730 33.020 32.730 33.020
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.720 33.020 32.730 33.020
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)