Ngày đăng: T4, Th3 9th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 09-03

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:21 ngày 09/03/2016)

Giá vàng hôm nay

(09/03/2016)

Giá vàng hôm qua

(08/03/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.900 14.300 12.984 14.384
14K 18.475 19.875 18.591 19.991
18K 24.125 25.525 24.275 25.675
24K 32.944 33.594 33.142 33.792
SJC10c 33.780 34.030 33.850 34.100
SJC1c 33.780 34.060 33.850 34.130
SJC99.99 33.280 33.930 33.480 34.130
SJC99.99N 33.480 33.830 33.630 34.030
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.780 34.050 33.850 34.120
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.770 34.050 33.850 34.120
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)