Ngày đăng: T6, Th4 1st, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 01-04

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:11 ngày 01/04/2016)

Giá vàng hôm nay

(01/04/2016)

Giá vàng hôm qua

(31/03/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.596 13.996 12.571 13.971
14K 18.108 19.508 18.073 19.473
18K 23.652 25.052 23.607 25.007
24K 32.171 32.871 32.112 32.812
SJC10c 33.090 33.340 32.880 33.230
SJC1c 33.090 33.370 32.880 33.260
SJC99.99 32.500 33.200 32.440 33.140
SJC99.99N 32.900 33.200 32.840 33.140
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.090 33.360 32.880 33.250
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.080 33.360 32.880 33.250
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)