Ngày đăng: T5, Th4 7th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 07-04

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:17 ngày 07/04/2016)

Giá vàng hôm nay

(07/04/2016)

Giá vàng hôm qua

(06/04/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.579 13.979 12.579 13.979
14K 18.084 19.484 18.084 19.484
18K 23.622 25.022 23.622 25.022
24K 32.132 32.832 32.132 32.832
SJC10c 32.980 33.230 33.020 33.270
SJC1c 32.980 33.260 33.020 33.300
SJC99.99 32.460 33.160 32.460 33.160
SJC99.99N 32.860 33.160 32.860 33.160
Giá vàng Hà Nội
SJC 32.980 33.250 33.020 33.290
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.970 33.250 33.020 33.290
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.