Ngày đăng: T3, Th5 10th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 10-05

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:16 ngày 10/05/2016)

Giá vàng hôm nay

(10/05/2016)

Giá vàng hôm qua

(09/05/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.071 14.271 13.209 14.409
14K 18.692 19.892 18.885 20.085
18K 24.348 25.548 24.595 25.795
24K 32.925 33.525 33.151 33.851
SJC10c 33.630 33.830 33.940 34.140
SJC1c 33.630 33.860 33.940 34.170
SJC99.99 33.260 33.860 33.590 34.190
SJC99.99N 33.610 33.860 33.890 34.190
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.630 33.850 33.940 34.160
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.620 33.850 33.940 34.160
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.