Ngày đăng: T7, Th3 12th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 12-03

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:22 ngày 12/03/2016)

Giá vàng hôm nay

(12/03/2016)

Giá vàng hôm qua

(11/03/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.825 14.225 13.013 14.413
14K 18.370 19.770 18.632 20.032
18K 23.990 25.390 24.328 25.728
24K 32.766 33.416 33.211 33.861
SJC10c 33.730 34.030 33.850 34.150
SJC1c 33.730 34.060 33.850 34.180
SJC99.99 33.100 33.750 33.550 34.200
SJC99.99N 33.350 33.650 33.800 34.100
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.730 34.050 33.850 34.170
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.720 34.050 33.850 34.170
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)