Ngày đăng: T6, Th5 13th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 13-05

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:46 ngày 13/05/2016)

Giá vàng hôm nay

(13/05/2016)

Giá vàng hôm qua

(12/05/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.150 14.350 13.184 14.384
14K 18.803 20.003 18.850 20.050
18K 24.490 25.690 24.550 25.750
24K 33.113 33.713 33.192 33.792
SJC10c 33.800 34.000 33.880 34.080
SJC1c 33.800 34.030 33.880 34.110
SJC99.99 33.450 34.050 33.530 34.130
SJC99.99N 33.800 34.050 33.880 34.130
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.800 34.020 33.880 34.100
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.790 34.020 33.880 34.100
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)