Ngày đăng: T2, Th2 15th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 15-02

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 2 lúc 08:34 ngày 15/02/2016)

Giá vàng hôm nay

(15/02/2016)

Giá vàng hôm qua

(14/02/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.879 14.079 Không có Không có
14K 18.424 19.624 Không có Không có
18K 24.003 25.203 Không có Không có
24K 32.069 33.069 Không có Không có
SJC10c 33.600 34.100 Không có Không có
SJC1c 33.600 34.130 Không có Không có
SJC99.99 32.400 33.400 Không có Không có
SJC99.99N 33.100 33.400 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.600 34.120 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.590 34.120 Không có Không có
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.