Ngày đăng: T3, Th3 15th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 15-03

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:23 ngày 15/03/2016)

Giá vàng hôm nay

(15/03/2016)

Giá vàng hôm qua

(14/03/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.729 14.129 12.888 14.288
14K 18.236 19.636 18.457 19.857
18K 23.818 25.218 24.103 25.503
24K 32.538 33.188 32.914 33.564
SJC10c 33.380 33.680 33.650 33.950
SJC1c 33.380 33.710 33.650 33.980
SJC99.99 32.870 33.520 33.250 33.900
SJC99.99N 33.120 33.420 33.500 33.800
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.380 33.700 33.650 33.970
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.370 33.700 33.650 33.970
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)