Ngày đăng: T3, Th5 17th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 17-05

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:21 ngày 17/05/2016)

Giá vàng hôm nay

(17/05/2016)

Giá vàng hôm qua

(16/05/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.225 14.425 13.154 14.354
14K 18.908 20.108 18.809 20.009
18K 24.625 25.825 24.498 25.698
24K 33.291 33.891 33.123 33.723
SJC10c 33.950 34.180 33.830 34.060
SJC1c 33.950 34.210 33.830 34.090
SJC99.99 33.630 34.230 33.460 34.060
SJC99.99N 33.980 34.230 33.810 34.060
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.950 34.200 33.830 34.080
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.940 34.200 33.830 34.080
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.