Ngày đăng: T2, Th2 22nd, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 22-02

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:23 ngày 22/02/2016)

Giá vàng hôm nay

(22/02/2016)

Giá vàng hôm qua

(21/02/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.733 13.933 Không có Không có
14K 18.220 19.420 Không có Không có
18K 23.740 24.940 Không có Không có
24K 31.823 32.723 Không có Không có
SJC10c 33.300 33.600 Không có Không có
SJC1c 33.300 33.630 Không có Không có
SJC99.99 32.150 33.050 Không có Không có
SJC99.99N 32.650 33.050 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.300 33.620 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.290 33.620 Không có Không có
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)