Ngày đăng: T3, Th2 23rd, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 23-02

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 2 lúc 08:36 ngày 23/02/2016)

Giá vàng hôm nay

(23/02/2016)

Giá vàng hôm qua

(22/02/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.867 13.867 12.629 13.829
14K 18.327 19.327 18.074 19.274
18K 23.820 24.820 23.552 24.752
24K 31.864 32.564 31.775 32.475
SJC10c 33.190 33.490 33.120 33.420
SJC1c 33.190 33.520 33.120 33.450
SJC99.99 32.190 32.890 32.100 32.800
SJC99.99N 32.490 32.890 32.400 32.800
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.190 33.510 33.120 33.440
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.180 33.510 33.120 33.440
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)