Ngày đăng: T2, Th2 1st, 2016

Giá vàng thế giới ngày 02-01

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:19 ngày 01/02/2016)

Giá vàng hôm nay

(01/02/2016)

Giá vàng hôm qua

(31/01/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 11.682 12.982 Không có Không có
14K 16.791 18.091 Không có Không có
18K 21.930 23.230 Không có Không có
24K 29.715 30.465 Không có Không có
SJC10c 32.650 32.920 Không có Không có
SJC1c 32.650 32.950 Không có Không có
SJC99.99 30.020 30.770 Không có Không có
SJC99.99N 30.470 30.770 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 32.650 32.940 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.640 32.940 Không có Không có
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.