Ngày đăng: T5, Th1 28th, 2016

Giá vàng thế giới ngày 28-01

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:16 ngày 28/01/2016)

Giá vàng hôm nay

(28/01/2016)

Giá vàng hôm qua

(27/01/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 11.737 13.037 11.737 13.037
14K 16.867 18.167 16.867 18.167
18K 22.027 23.327 22.027 23.327
24K 29.844 30.594 29.844 30.594
SJC10c 32.710 32.970 32.700 32.970
SJC1c 32.710 33.000 32.700 33.000
SJC99.99 30.150 30.900 30.150 30.900
SJC99.99N 30.600 30.900 30.600 30.900
Giá vàng Hà Nội
SJC 32.710 32.990 32.700 32.990
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.700 32.990 32.700 32.990
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)