Ngày đăng: T3, Th9 27th, 2016

Hiệp hội Mía đường Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp không nâng giá mía

Trước tình hình giá đường thế giới và trong nước đang có xu hướng tăng, nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, lợi ích giữa người sản xuất và người tiêu dùng, Hiệp hội Mía đường Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy đường, công ty không tự nâng giá mía, gây ra trình trạng tranh mua – tranh bán, phá vỡ giá mua mía đã thống nhất trong vùng.

Các nhà máy đường, công ty nếu có chủ trương hỗ trợ thêm cho người trồng mía thì áp dụng các chính sách ngoài giá như hỗ trợ vận chuyển, phân bón, vật tư…

Bên cạnh đó, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cũng lưu ý các nhà máy đường, công ty phải có kế hoạch bán hàng linh hoạt, phù hợp về số lượng và giá; không tạo tâm lý khan hiếm hàng, đột biến về giá, góp phần ổn định thị trường, bình ổn giá cả.

Hiện tượng nâng giá mua mía người vùng quy hoạch hay găm hàng, gây khan hiếm giả tạo cũng đã được Hiệp hội Mía đường Việt Nam ghi nhận trong niên vụ 2015-2016. Hiện giá đường thế giới và trong nước đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.

Giá đường trong nước đã tăng khoảng 500 – 700 đồng/kg so với đầu tháng 9/2016. Trong khi đó, một số nhà máy đường ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu vào vụ sản xuất 2016-2017./.

Nguồn: TTXVN