Ngày đăng: T3, Th9 6th, 2016

Hơn 75% số vốn của nền kinh tế là của ngân hàng

Tính đến 31.7, tổng nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế đạt 7,489 triệu tỉ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm 2015. Trong đó, vốn cung ứng của khu vực ngân hàng chiếm 74,9%, tăng 9,1% so với đầu năm, còn lại thị trường vốn (gồm cổ phiếu và trái phiếu) đóng góp xấp xỉ 25,1% tổng cung ứng vốn, tăng 24,3% so với đầu năm.

Tính đến cuối tháng 8, tổng phương tiện thanh toán tăng 10,5% so với đầu năm 2015. Vốn huy động từ hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng khoảng 11% so với đầu năm, tín dụng chỉ tăng ở mức tương đương so với cùng kỳ năm trước 9,2% và chưa có dấu hiệu bứt phá trong quý 3/2016.
Trong đó, tín dụng các khu vực ưu tiên tăng trưởng thấp hơn mức chung của toàn hệ thống, cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao. Thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục dồi dào. Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm khoảng 0,3 – 0,5% ở tất cả các kỳ hạn so với tháng trước và duy trì ở mức thấp, trong khi khối lượng giao dịch bình quân giảm 24% so với tháng trước.
NHNN tiếp tục mua USD trên thị trường, đồng thời mở rộng phát hành tín phiếu kỳ hạn ngắn (14 ngày). Các TCTD đã hấp thụ hết lượng tín phiếu kỳ ngắn hạn do NHNN phát hành với mức lãi suất rất thấp trong khoảng từ 0,7 – 1,2%/năm, thấp hơn lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần (1,28%/năm) càng cho thấy thanh khoản TCTD khá dư thừa. Tính đến 22.8, NHNN đã hút ròng hơn 128.000 tỉ đồng qua thị trường mở.
Việc giảm lãi suất cho vay vào cuối năm có nhiều thuận lợi như tỷ lệ tín dụng trên huy động của các TCTD giảm còn 84,6% (cuối năm 2015 là 85,7%), thị trường ngoại hối ổn định, lãi suất trái phiếu giảm… Tuy nhiên, xử lý nợ xấu vẫn còn chậm. Số nợ xấu được xử lý trong 6 tháng đầu năm là 59.700 tỉ đồng (giảm 14,55% so cùng kỳ năm trước), chủ yếu là nhờ khách hàng trả nợ gần 31.000 tỉ đồng, số nợ xấu bán cho Công ty quản lý tài sản VAMC 8.880 tỉ đồng.
Theo báo cáo tháng 8 và 8 tháng năm nay của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, hệ thống tài chính đã đảm bảo tốt khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế do thanh khoản của khu vực ngân hàng khá dồi dào.