Ngày đăng: T3, Th9 6th, 2016

Hơn 93% doanh nghiệp tuyên bố phá sản trong 8 tháng qua vì quy mô vốn nhỏ

Trong 8 tháng qua, sốDoanh Nghiệp tạm ngừng hoạt động (có thời hạn và không thời hạn) tiếp tục gia tăng, trong đó tập trung nhiều nhất vào khối DN nhỏ và vừa kinh doanh ô tô, xe máy với gần 30.600 DN, thứ hai là DN thuộc khối xây dựng, BĐS với hơn 5.700 DN, thứ ba là khu vực DN chế biến, chế tạo trong nước với khoảng 4.800 DN.

Trước đó, Tổng cục Thống kê cũng công bố cả nước có hơn 48.000 DN phá sản và chờ phá sản trong 8 tháng qua bằng 65% số DN thành lập mới từ đầu năm đến nay. Số DN nhỏ và vừa phá sản, chờ phá sản tăng theo hai con số trong mấy năm qua, cho thấy khu vực này đang chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các cú sốc về gia nhập thị trường, khả năng cạnh tranh và đặc biệt là tiếp cận vốn, chính sách còn hạn chế, ngặt nghèo.

Xét trên lĩnh vực hoạt động, số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy ngành khai khoáng có số DN giải thể tăng nhanh nhất hơn 314%, tiếp đến là lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (138%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội là 119%; Tài chính – Ngân hàng 63%…

Về cơ cấu vốn của các DN phá sản, trong số hơn 7.480 DN giải thể, 93,2% trong đó là DN nhỏ và vừa có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng; hơn 200 DN có quy mô vốn từ 10 – 20 tỷ đồng; 57 DN có vốn từ 20 -50 tỷ đồng; 75 DN có quy mô vốn từ 50 – 100 tỷ đồng và đặc biệt, có 69 DN có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng.

Số DN tạm ngừng hoạt động chờ phá sản hoặc tạm ngừng họat động có thời hạn cũng chiếm rất lớn 8 tháng qua. Trong tổng số hơn 40.400 DN, số DN có vốn dưới 10 tỷ đồng chiếm 37.000 DN (chiếm hơn 93%).