Tag archive for ‘banh xe phap luan’
By Lê Thủy On Thứ Sáu, Tháng Năm 6th, 2016
0 Comments

Ý nghĩa may mắn xung quanh biểu tượng bánh xe pháp luân

Theo xem bói bánh xe pháp luân còn được gọi là bánh xe chân lý, cuộc đời, vũ trụ. Nó là một trong những dấu hiệu may mắn, được cho là xuất hiện ở lòng bàn chân Đức More...