Tag archive for ‘dầu khí bị giảm’
By Lê Thủy On Friday, July 22nd, 2016
0 Comments

Dầu bị giảm giá cuốn theo hàng nghìn tỷ của PV GAS

Dầu bị giảm giá cuốn theo hàng nghìn tỷ của PV GAS, do giá dầu giảm sâu, lợi nhuận 6 tháng của PV GAS chỉ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ More...