Tag archive for ‘doanh thu năm 2016’
By Lê Thủy On Thứ Năm, Tháng Sáu 16th, 2016
0 Comments

Mục tiêu doanh thu gần 2.000 tỷ đồng năm 2016

Ngày 15/6, Công ty cổ phần liên doanh nghiệp đầu tư quốc tế KLF đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với việc thông qua nhiều More...