Ngày đăng: T3, Th1 26th, 2016

Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay 26-01-2016

Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(26/01/2016)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua

(25/01/2016)

Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,320.00 22,320.00 22,390.00 22,360.00 22,360.00 22,430.00
EUR 24,066.97 24,139.39 24,355.06 23,991.30 24,063.49 24,278.44
AUD 15,376.08 15,468.89 15,607.09 15,491.02 15,584.53 15,723.74
KRW 18.62 19.85 18.69 19.92
KWD 72,528.67 74,804.55 72,403.77 74,675.62
MYR 5,193.24 5,260.64 5,182.00 5,249.24
NOK 2,516.22 2,595.18 2,523.97 2,603.16
RUB 253.82 310.50 260.56 318.75
SEK 2,578.58 2,643.58 2,577.89 2,642.87
SGD 15,427.40 15,536.15 15,737.78 15,465.62 15,574.64 15,776.75
THB 609.00 609.00 634.42 609.61 609.61 635.06
CAD 15,423.29 15,563.36 15,765.35 15,591.62 15,733.22 15,937.38
CHF 21,806.38 21,960.10 22,156.30 21,797.52 21,951.18 22,147.27
DKK 3,200.96 3,301.40 3,190.85 3,290.97
GBP 31,421.94 31,643.44 31,926.15 31,575.21 31,797.79 32,081.83
HKD 2,830.14 2,850.09 2,887.07 2,834.61 2,854.59 2,891.63
INR 323.32 336.82 324.94 338.51
JPY 186.39 188.27 189.95 186.24 188.12 189.80
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)