Ngày đăng: T4, Th4 12th, 2023

Chỉ số NPV là gì? Thông tin tổng quan về chỉ số NPV này

NPV là gì? chỉ số NPV dùng để biểu thị cho điều gì? bài viết dưới đây của https://tygia.wap.vn/ sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về khái niệm, công thức, ý nghĩa và ưu điểm cũng như một số hạn chế …. đừng bỏ qua nhé.

1. NPV là gì?

NPV là viết tắt của Net Present Value, có nghĩa là Giá trị hiện tại ròng. NPV là một phương pháp tính toán giá trị của một dự án, một đầu tư hoặc một sự lựa chọn đầu tư bằng cách so sánh giá trị hiện tại của các đầu vào và đầu ra của nó.

Chỉ số NPV là gì? Thông tin tổng quan về chỉ số NPV này 1

Cụ thể, NPV tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền thu về trong tương lai và chi phí của dự án hoặc đầu tư đó dựa trên một tỷ lệ chiết khấu xác định trước. Nếu giá trị hiện tại của dòng tiền thu về vượt quá chi phí của dự án hoặc đầu tư đó, thì NPV sẽ là một số dương, và đầu tư sẽ có khả năng sinh lời. Ngược lại, nếu NPV âm, thì dự án hoặc đầu tư sẽ không sinh lời và có thể sẽ gây thua lỗ.

Vì vậy, NPV là một công cụ rất hữu ích cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp khi đánh giá tính khả thi của các dự án hoặc đầu tư. Nó giúp họ đưa ra quyết định về việc đầu tư tiếp tục hoặc từ bỏ dự án hoặc đầu tư.

2. Công thức tính chỉ số  NPV

Công thức tính toán giá trị NPV như sau:

NPV = ∑(Ct / (1+r)t) – C0

Trong đó:

  • Ct là dòng tiền thu được trong năm thứ t
  • r là tỷ suất chiết khấu
  • t là thời gian đến năm t
  • C0 là chi phí ban đầu để bắt đầu dự án hoặc đầu tư

Giá trị NPV tính toán giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền thu được trong tương lai và chi phí của dự án hoặc đầu tư đó. Khi giá trị NPV là dương, dự án hoặc đầu tư được coi là sinh lời và khi giá trị NPV âm, dự án hoặc đầu tư sẽ không sinh lời hoặc gây thua lỗ.

Để tính toán NPV, trước hết cần xác định các dòng tiền thu được và chi phí trong các năm tương lai. Sau đó, áp dụng công thức trên với tỷ suất chiết khấu phù hợp để tính toán giá trị NPV của dự án hoặc đầu tư.

3. Dựa vào chỉ số NPV cho chúng ta biết được thông tin gì

Chỉ số NPV là một chỉ số rất quan trọng trong việc đánh giá tính khả thi của một dự án hoặc đầu tư. Giá trị NPV cho chúng ta biết được giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền thu được trong tương lai trừ đi chi phí ban đầu để bắt đầu dự án hoặc đầu tư. Nếu giá trị NPV là dương, dự án hoặc đầu tư được coi là sinh lời và có thể được thực hiện. Ngược lại, nếu giá trị NPV là âm, dự án hoặc đầu tư sẽ không sinh lời hoặc gây thua lỗ và không nên được thực hiện.

Chỉ số NPV là gì? Thông tin tổng quan về chỉ số NPV này 2

Ví dụ: Giả sử một công ty đang cân nhắc đầu tư vào một dự án mới có chi phí ban đầu là 100 triệu đồng. Dự kiến dòng tiền thu được từ dự án sẽ là 40 triệu đồng trong năm đầu tiên, tăng lên 50 triệu đồng trong năm thứ hai và tiếp tục tăng dần trong những năm sau đó. Tỷ suất chiết khấu được xác định là 10% cho toàn bộ thời kỳ dự án. Sử dụng công thức tính toán giá trị NPV, ta có:

NPV = -100 + 40/(1+0.1)^1 + 50/(1+0.1)^2 + … + X/(1+0.1)^n

Trong đó X là giá trị dòng tiền thu được trong năm thứ n, n là số năm của dự án. Nếu giá trị NPV tính toán được là dương, dự án sẽ sinh lời và có thể được thực hiện. Ngược lại, nếu giá trị NPV tính toán được là âm, dự án sẽ không sinh lời hoặc gây thua lỗ và không nên được thực hiện.

4. Ảnh hưởng của chỉ số NPV với nền kinh tế

Chỉ số NPV được sử dụng để đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư, bằng cách so sánh giá trị hiện tại của các luồng tiền thu về với giá trị đầu tư ban đầu. Do đó, chỉ số NPV có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Khi chỉ số NPV dương, nghĩa là giá trị hiện tại của các luồng tiền thu về vượt quá giá trị đầu tư ban đầu, thì dự án đầu tư đó được coi là có tính khả thi và có thể mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, khi chỉ số NPV âm, nghĩa là giá trị hiện tại của các luồng tiền thu về không đủ để bù đắp cho giá trị đầu tư ban đầu, thì dự án đó được coi là không khả thi và không nên đầu tư.

Xem thêm: Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì? Lợi ích và quy trình thực hiện

Xem thêm: Chỉ số PMI là gì? Thông tin tổng quan về chỉ số PMI này

Từ đó, chỉ số NPV ảnh hưởng đến việc quyết định đầu tư của các doanh nghiệp và nhà đầu tư, và có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển của nền kinh tế nói chung. Nếu có nhiều dự án đầu tư có chỉ số NPV dương, tức là có tính khả thi và có thể mang lại lợi nhuận, thì sẽ tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều dự án đầu tư có chỉ số NPV âm, thì sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế và các doanh nghiệp.