Ngày đăng: T2, Th2 20th, 2017

Hơn 1 tháng lên sàn chứng khoán FPT mở room ngoại 100%

Sau hơn 1 tháng lên sàn toàn bộ 90,3 triệu cổ phiếu FTS của Chứng khoán FPT niêm yết trên HoSe từ 13/1/2017 với giá tham chiếu 18.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán FPT là thành viên của Tập đoàn FPT, được cấp phép hoạt động năm 2007 với các nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh chứng khoán. Cơ cấu doanh thu của FPTS chủ yếu đến từ mảng cho vay và môi giới.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu mảng môi giới chứng khoán đạt 65,8 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn đạt trên 9,6 tỷ đồng, hoạt động lưu ký chứng khoán thu gần 5 tỷ đồng, lớn nhất vẫn là thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu, đạt trên 104 tỷ đồng trong số gần 200 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động. Lợi nhuận sau thuế 3 quý đầu năm thu về 111 tỷ đồng, trong đó riêng quý 3 lãi gần 31,5 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS – mã chứng khoán FTS) vừa công bố công văn chấp thuận của UBCK Nhà nước về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với mã chứng khoán FTS của CTCP Chứng khoán FPT là 100%.

Toàn bộ 90,3 triệu cổ phiếu FTS của Chứng khoán FPT niêm yết trên HoSe và chính thức giao dịch từ thứ 6 ngày 13/1/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 18.000 đồng/cổ phiếu.

FPTS là doanh nghiệp thuộc “họ FPT”.

Tuy nhiên, trái với mong đợi, cổ phiếu FTS đã giảm sàn 2 phiên liên tiếp ngay khi lên sàn. Tiếp đó là các phiên điều chỉnh nhẹ, và sau hơn 1 tháng niêm yết, hiện cổ phiếu FTS đang giao dịch quanh mức giá 13.000 đồng/cổ phiếu, giảm 28% so với ngày lên sàn.

Hiện tổ chức nước ngoài SBI Financial Services Co.,Ltd là một trong 2 cổ đông lớn nhất nắm giữ 20% vốn điều lệ của FPTS. Cổ đông lớn còn lại cũng nắm 20% vốn là CTCP FPT.\

Với việc niêm yết cổ phiếu lần này, FPTS góp tên vào danh sách 22 cổ phiếu chứng khoán đang niêm yết trên 2 sở.