Tag archive for ‘đấu giá tiền tỷ’
By Lê Thủy On Thứ Sáu, Tháng Sáu 10th, 2016
0 Comments

Cuộc đấu giá bất thành tiền tỷ của các doanh nghiệp

Những sự kiện như ông chủ Tân Hoàng Minh từ chối mua cặp chóe Tứ Linh sau khi đại diện đã thắng giá 6 tỷ đồng gần đây không phải là hy hữu trong các buổi đấu giá More...