Tag archive for ‘hoa giai xung sat’
By Lê Thủy On Thứ Hai, Tháng Sáu 20th, 2016
0 Comments

Nhà ở phạm xung sát nên hóa giải thế nào?

Theo coi boi thế xung sát chỉ các thế nhà, thế đất xấu, hút nhiều năng lượng tiêu cực, từ đó ảnh hưởng không nhỏ tới những người sinh sống trong đó. Thông thường More...