Tag archive for ‘tai loc’
By Lê Thủy On Thứ Tư, Tháng Sáu 8th, 2016
0 Comments

Tướng người không gặp may mắn trong cuộc sống

Theo xem bói khi để bàn tay ở trạng thái duỗi thẳng tự nhiên, nếu thấy các khe hở giữa các ngón tay quá lớn, chứng tỏ đây là tướng tay khó tụ tài, có tiền cũng không More...