Tag archive for ‘tuoi lam nha’
By Nguyễn Thị Nhâm On Thứ Hai, Tháng Hai 27th, 2017
0 Comments

Tính tuổi chủ nữ để làm nhà

Đối với việc xem tuổi làm nhà, thường lấy tuổi nam giới là chủ nhà để tính ngày, nhưng nếu chủ nhà là nữ thì có thể tính tuổi chủ nữ để làm nhà. Bạn đọc More...