Ngày đăng: T2, Th4 11th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 11-04

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:18 ngày 11/04/2016)

Giá vàng hôm nay

(11/04/2016)

Giá vàng hôm qua

(10/04/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.708 14.108 Không có Không có
14K 18.265 19.665 Không có Không có
18K 23.855 25.255 Không có Không có
24K 32.439 33.139 Không có Không có
SJC10c 33.120 33.370 Không có Không có
SJC1c 33.120 33.400 Không có Không có
SJC99.99 32.870 33.470 Không có Không có
SJC99.99N 33.170 33.470 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.120 33.390 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.110 33.390 Không có Không có
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)