Ngày đăng: T7, Th5 7th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 07-05

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

Chưa cập nhật dữ liệu

Giá vàng hôm nay

(07/05/2016)

Giá vàng hôm qua

(06/05/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 13.150 14.350
14K Không có Không có 18.803 20.003
18K Không có Không có 24.490 25.690
24K Không có Không có 33.013 33.713
SJC10c Không có Không có 33.800 34.000
SJC1c Không có Không có 33.800 34.030
SJC99.99 Không có Không có 33.450 34.050
SJC99.99N Không có Không có 33.750 34.050
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 33.800 34.020
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 33.790 34.020
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)