Ngày đăng: T4, Th5 4th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 04-05

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:29 ngày 04/05/2016)

Giá vàng hôm nay

(04/05/2016)

Giá vàng hôm qua

(03/05/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.184 14.384 Không có Không có
14K 18.850 20.050 Không có Không có
18K 24.550 25.750 Không có Không có
24K 33.092 33.792 Không có Không có
SJC10c 33.930 34.130 Không có Không có
SJC1c 33.930 34.160 Không có Không có
SJC99.99 33.530 34.130 Không có Không có
SJC99.99N 33.830 34.130 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.930 34.150 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.920 34.150 Không có Không có
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)