Ngày đăng: T3, Th4 12th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 12-04

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:16 ngày 12/04/2016)

Giá vàng hôm nay

(12/04/2016)

Giá vàng hôm qua

(11/04/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.708 14.108 12.708 14.108
14K 18.265 19.665 18.265 19.665
18K 23.855 25.255 23.855 25.255
24K 32.439 33.139 32.439 33.139
SJC10c 33.240 33.470 33.120 33.370
SJC1c 33.240 33.500 33.120 33.400
SJC99.99 32.870 33.470 32.870 33.470
SJC99.99N 33.170 33.470 33.170 33.470
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.240 33.490 33.120 33.390
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.230 33.490 33.120 33.390
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)