Ngày đăng: T5, Th5 12th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 12-05

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:20 ngày 12/05/2016)

Giá vàng hôm nay

(12/05/2016)

Giá vàng hôm qua

(11/05/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.184 14.384 13.125 14.325
14K 18.850 20.050 18.768 19.968
18K 24.550 25.750 24.445 25.645
24K 33.192 33.792 33.053 33.653
SJC10c 33.880 34.080 33.740 33.940
SJC1c 33.880 34.110 33.740 33.970
SJC99.99 33.530 34.130 33.390 33.990
SJC99.99N 33.880 34.130 33.740 33.990
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.880 34.100 33.740 33.960
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.870 34.100 33.740 33.960
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)