Ngày đăng: T4, Th5 18th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 18-05

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:19 ngày 18/05/2016)

Giá vàng hôm nay

(18/05/2016)

Giá vàng hôm qua

(17/05/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.259 14.459 13.225 14.425
14K 18.955 20.155 18.908 20.108
18K 24.685 25.885 24.625 25.825
24K 33.370 33.970 33.291 33.891
SJC10c 34.030 34.260 33.950 34.180
SJC1c 34.030 34.290 33.950 34.210
SJC99.99 33.710 34.310 33.630 34.230
SJC99.99N 34.060 34.310 33.980 34.230
Giá vàng Hà Nội
SJC 34.030 34.280 33.950 34.200
Giá vàng Nha Trang
SJC 34.020 34.280 33.950 34.200
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.