Ngày đăng: T2, Th3 21st, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 21-03

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:21 ngày 21/03/2016)

Giá vàng hôm nay

(21/03/2016)

Giá vàng hôm qua

(20/03/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.804 14.204 Không có Không có
14K 18.399 19.799 Không có Không có
18K 24.028 25.428 Không có Không có
24K 32.666 33.366 Không có Không có
SJC10c 33.650 33.850 Không có Không có
SJC1c 33.650 33.880 Không có Không có
SJC99.99 33.100 33.700 Không có Không có
SJC99.99N 33.400 33.700 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.650 33.870 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.640 33.870 Không có Không có
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)