Ngày đăng: T6, Th3 11th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 11-03

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:13 ngày 11/03/2016)

Giá vàng hôm nay

(11/03/2016)

Giá vàng hôm qua

(10/03/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.013 14.413 12.875 14.275
14K 18.632 20.032 18.440 19.840
18K 24.328 25.728 24.080 25.480
24K 33.211 33.861 32.885 33.535
SJC10c 33.850 34.150 33.610 33.860
SJC1c 33.850 34.180 33.610 33.890
SJC99.99 33.550 34.200 33.220 33.870
SJC99.99N 33.800 34.100 33.470 33.770
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.850 34.170 33.610 33.880
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.840 34.170 33.610 33.880
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)