Tag archive for ‘tuong mui’
By Lê Thủy On Thứ Năm, Tháng Sáu 2nd, 2016
0 Comments

Xem tướng người có răng hô

Mũi hếch chính là tướng mũi hướng lên trời, răng hô là kiểu răng nhô ra. Theo coi boi thì người này thường xuyên gặp khó khăn, vận mệnh lên xuống không được như ý More...