Ngày đăng: T3, Th2 21st, 2017

TP HCM xây dựng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

TP HCM đã hoàn tất xây dựng cơ sở dữ liệu của 1.200 doanh nghiệp tiêu biểu về công nghiệp hỗ trợ của thành phố.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất xây dựng cơ sở dữ liệu của 1.200 doanh nghiệp tiêu biểu về công nghiệp hỗ trợ của thành phố, qua đó giới thiệu các doanh nghiệp với nhau để cùng hợp tác, thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Giám đốc Sở Công Thương TP HCM Phạm Thành Kiên cho biết: Lâu nay do chưa có cơ sở dữ liệu này nên việc kết nối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hết sức khó khăn. Một doanh nghiệp sản xuất muốn tìm một doanh nghiệp khác để cung ứng sản phẩm không biết tìm ở đâu. Ngược lại, doanh nghiệp cung ứng sản xuất ra sản phẩm, muốn tìm doanh nghiệp kết nối cũng rất khó khăn.

Cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ để tăng kết nối doanh nghiệp. Đây là nơi đang trưng bày 400 sản phẩm của 54 doanh nghiệp.

Chỉ mới thành lập được hơn 6 tháng, nhưng phòng trưng bày đã đón 83 đơn vị đến tham quan học tập, trong đó có 40 doanh nghiệp đã ký hợp đồng, kết nối hợp tác về công nghiệp hỗ trợ./.