Ngày đăng: T7, Th4 20th, 2024

Các lệnh trong giao dịch chứng khoán mà nhà đầu tư nên rõ

Trong giao dịch chứng khoán, các loại lệnh đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán một cách hiệu quả và linh hoạt. Việc hiểu rõ về các loại lệnh này giúp nhà đầu tư tối ưu hóa kế hoạch đầu tư của mình. Dưới đây là một số loại lệnh phổ biến trong giao dịch chứng khoán:

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

 • Lệnh ATO (lệnh tại giá mở cửa) là một loại lệnh giao dịch tại giá khớp lệnh được xác định dựa trên giá mở cửa của phiên giao dịch. Đây là lệnh đặc biệt áp dụng cho các cổ phiếu đã niêm yết trên sàn HOSE (Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM).
 • Lệnh ATO không nhất thiết phải có mức giá cố định, mà chủ yếu giúp xác định giá mở cửa của phiên giao dịch. Thời gian áp dụng lệnh ATO kéo dài trong khoảng 15 phút, từ 9 giờ đến 9 giờ 15 phút. Trong thời gian này, lệnh ATO được ưu tiên so khớp lệnh với các lệnh giới hạn.
 • Một điểm quan trọng là nếu các lệnh ATO không khớp được trong khoảng thời gian này, chúng sẽ bị hủy bỏ khi phiên giao dịch kết thúc. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong quá trình so khớp lệnh. Chúng được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa, và sẽ tự động bị hủy sau thời điểm này nếu không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

 • Lệnh ATC (lệnh tại giá đóng cửa) là loại lệnh giao dịch chứng khoán được đặt mua hoặc bán tại mức giá đóng cửa của phiên giao dịch. Lệnh này chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh điều chỉnh giá đóng cửa.
 • Lệnh ATC được ưu tiên so với lệnh giới hạn trong quá trình so khớp lệnh. Chúng được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa, và sẽ tự động bị hủy sau thời điểm này nếu không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.

Lệnh giới hạn (LO) là 1 trong Các lệnh trong giao dịch chứng khoán

 • Lệnh giới hạn (LO) là loại lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Được thực hiện trong suốt phiên giao dịch, ngoại trừ giao dịch thỏa thuận sau 14h45 (tại sàn HOSE, và đến 15h tại sàn UPCoM).
 • Lệnh LO có hiệu lực từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc phiên giao dịch hoặc bị hủy bỏ. Nếu lệnh được đặt trước phiên giao dịch hoặc trong giờ nghỉ trưa, nó sẽ được ghi nhận với trạng thái “chờ gửi” và chỉ có hiệu lực khi phiên giao dịch bắt đầu.

Lệnh giới hạn (LO)

Các lệnh trong giao dịch chứng khoán: Lệnh thị trường (MP)

Lệnh thị trường (MP) là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc bán chứng khoán tại mức giá cao nhất hiện có trên thị trường. Lệnh này chỉ được sử dụng trong các phiên khớp lệnh liên tục tại sàn và sẽ bị hủy bỏ nếu không có lệnh đối ứng.

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO)

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO) là lệnh giới hạn được sử dụng để mua hoặc bán chứng khoán sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ. Lệnh này được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ và có giá là giá đóng cửa của phiên giao dịch đó. Không thể hủy hoặc sửa lệnh PLO sau khi đã nhập vào hệ thống, và lệnh sẽ khớp ngay nếu có lệnh đối ứng.

Các lệnh trong giao dịch chứng khoán: Lệnh điều kiện (lệnh chờ)

Lệnh điều kiện là một tính năng linh hoạt giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch một cách tự động, đặc biệt hữu ích cho những nhà đầu tư không có thời gian theo dõi thị trường liên tục. Có một số loại lệnh điều kiện phổ biến như sau:

Xem thêm: Mã thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách tra cứu nhanh?

Xem thêm: Lợi nhuận biên là gì? Công thức tính Lợi nhuận biên

 • Lệnh điều kiện với thời gian (TCO): Cho phép nhà đầu tư đặt lệnh trước một khoảng thời gian từ một đến nhiều ngày với số lượng và giá cụ thể. Lệnh sẽ tự động kích hoạt khi điều kiện được đáp ứng và có thể có hiệu lực trong vòng 30 ngày.
 • Lệnh tranh mua hoặc tranh bán (PRO): Nhà đầu tư sẵn sàng mua ở giá ATO/trần/ATC và sẵn sàng bán ở giá ATO/sàn/ATC. Lệnh có hiệu lực cho phiên giao dịch tiếp theo và có thể đặt trước cho tối đa 30 ngày giao dịch kế tiếp.
 • Lệnh dừng (ST): Cho phép xác định trước mức giá cắt lỗ hoặc chốt lãi trong tương lai, có hiệu lực trong vòng 30 ngày.
 • Lệnh xu hướng (TS): Giúp bảo vệ lợi nhuận tiềm năng khi xu hướng thị trường thay đổi. Nhà đầu tư có thể thiết lập giá mua thấp nhất hoặc bán cao nhất và lệnh sẽ được kích hoạt khi giá chứng khoán đạt đến mức đặt trước. Lệnh này cũng có hiệu lực trong vòng 30 ngày.

Trên đây là những chia sẻ của tygia.wap.vn về các lệnh trong giao dịch chứng khoán, mong rằng qua đây bạn đọc đã nắm được các kiến thức tài chính hữu ích rồi nhé.