Ngày đăng: T2, Th4 10th, 2023

Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng

Cán cân thanh toán quốc tế là khái niệm không quá xa lạ với nhiều người đúng không nào? Nó có vai trò rất quan trọng trong việc điều hành và quản lý vĩ mô nền kinh tế. Đây là công cụ dùng để đánh giá tiềm năng kinh tế của một quốc gia nào đó. Hay như giúp các doanh nghiệp lớn đưa ra các chiến lược chính xác nhất.

1. Cán cân thanh toán quốc tế là gì

Cán cân thanh toán quốc tế (balance of payments – BOP) là một chỉ tiêu thống kê kinh tế, thể hiện sự khác biệt giữa số tiền mà một quốc gia chi tiêu cho nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và số tiền mà nó kiếm được từ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Cán cân thanh toán quốc tế thường được chia thành hai phần chính: cán cân thương mại và cán cân dịch vụ.

Cán cân thanh toán quốc tế là gì 1

Cán cân thương mại thể hiện sự chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu và xuất khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu giá trị xuất khẩu lớn hơn giá trị nhập khẩu, thì quốc gia đó có thặng dư thương mại; ngược lại, nếu giá trị nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu, thì quốc gia đó có thâm hụt thương mại.

Cán cân dịch vụ thể hiện sự chênh lệch giá trị của dịch vụ đưa vào và đưa ra của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ này bao gồm du lịch, chuyển phát nhanh, dịch vụ tài chính, giáo dục, y tế và các dịch vụ khác.

Các số liệu của cán cân thanh toán quốc tế được sử dụng để đánh giá sức khỏe kinh tế của một quốc gia và dự báo tình hình kinh tế tương lai của nó. Nếu một quốc gia có thặng dư thương mại và dịch vụ lớn, thì nó có khả năng sử dụng nguồn tài chính từ những hoạt động này để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác hoặc trả nợ. Tuy nhiên, nếu một quốc gia có thâm hụt thương mại và dịch vụ lớn, nó có thể phải vay nợ để trang trải chi phí nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, dẫn đến tình trạng nợ nước ngoài gia tăng.

2. Có những loại cán cân thanh toán quốc tế nào

Cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payments – BOP) được phân loại thành 3 loại chính:

– Thương mại: Phản ánh số dư thu nhập thương mại của quốc gia đó với các quốc gia khác, bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và dòng tiền chuyển nhượng liên quan đến hoạt động thương mại.

– Vốn: Phản ánh số dư thu nhập từ hoạt động vốn của quốc gia đó với các quốc gia khác, bao gồm vốn đầu tư trực tiếp, vốn đầu tư gián tiếp và các khoản tài trợ, cho vay hoặc vay nợ.

– Tài chính: Phản ánh sự khác biệt giữa đầu tư vào tài sản nước ngoài của quốc gia đó và đầu tư vào tài sản trong nước của các quốc gia khác. Bao gồm các yếu tố như các khoản tiền gửi nước ngoài, các khoản đầu tư trái phiếu, chứng khoán, quỹ đầu tư và các khoản tài trợ.

Việc phân loại này giúp phân tích và đánh giá hiệu quả của chính sách kinh tế của một quốc gia trong việc quản lý các hoạt động giao dịch với quốc tế.

3. Vì sao cần chú ý đến cán cân thanh toán quốc tế

Cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payments – BOP) là một chỉ tiêu quan trọng trong kinh tế quốc tế, nó cho biết tình hình tài chính của một quốc gia trong quá trình giao dịch với các quốc gia khác. Cụ thể, BOP bao gồm tất cả các giao dịch tài chính và thương mại của một quốc gia với các quốc gia khác trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm).

Một số ý nghĩa của cán cân thanh toán quốc tế là:

Vì sao cần chú ý đến cán cân thanh toán quốc tế

– Đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia: BOP cho phép đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia, bao gồm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư và tài trợ, đánh giá các mối quan hệ thương mại và tài chính của quốc gia đó với các quốc gia khác.

– Đưa ra chính sách kinh tế: BOP cung cấp thông tin quan trọng cho các quyết định chính sách kinh tế của một quốc gia. Chẳng hạn, nếu BOP cho thấy có phần lớn khoản thâm hụt thương mại thì nhà nước có thể đưa ra các chính sách nhằm giảm thiểu khoản thâm hụt này, bằng cách tăng cường hoạt động xuất khẩu, hạn chế hoạt động nhập khẩu hoặc tăng cường hoạt động đầu tư trực tiếp vào nước.

– Đánh giá rủi ro tài chính: BOP cung cấp thông tin về rủi ro tài chính của một quốc gia. Nếu BOP cho thấy một khoản thâm hụt tài chính lớn, nghĩa là quốc gia đó đang tiêu quá mức so với thu nhập, đó có thể là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng tài chính.

– Đánh giá khả năng trả nợ: BOP cho phép đánh giá khả năng trả nợ của một quốc gia. Nếu BOP cho thấy có một khoản thặng dư tài chính lớn, nghĩa là quốc gia đó đang có nhiều khoản tiền dư thừa, đó có thể là dấu hiệu của khả năng trả nợ tốt. Tuy nhiên, nếu BOP cho thấy có một khoản thâm hụt tài chính lớn, thì quốc gia

4. Yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thành toán quốc tế là gì

Thương mại: Thương mại quốc tế là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế. Nếu một quốc gia xuất khẩu nhiều hơn so với nhập khẩu, thì cán cân thương mại của nó sẽ dư thừa. Ngược lại, nếu quốc gia nhập khẩu nhiều hơn so với xuất khẩu, thì cán cân thương mại sẽ bị thiếu hụt.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Nếu một quốc gia thu hút được nhiều đầu tư trực tiếp từ các quốc gia khác thì cán cân thanh toán của nó sẽ tăng, do sự gia tăng lượng tiền ngoại tệ được đưa vào quốc gia.

Thị trường tài chính: Nếu một quốc gia có thị trường tài chính phát triển và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, nó sẽ thu hút được nhiều dòng vốn và tăng cán cân thanh toán.

Chính sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ của một quốc gia cũng ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ có thể giúp tăng cán cân thương mại nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra rủi ro về lạm phát và giá trị của tiền tệ.

Thay đổi giá cả: Sự thay đổi giá cả của hàng hóa và dịch vụ cũng có thể ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế. Nếu giá cả của hàng hóa xuất khẩu tăng, thì cán cân thương mại của quốc gia đó cũng sẽ tăng. Ngược lại, nếu giá cả của hàng hóa nhập khẩu tăng, thì cán cân thương mại sẽ giảm.