Ngày đăng: T4, Th4 12th, 2023

Chỉ số PMI là gì? Thông tin tổng quan về chỉ số PMI này

Chỉ số PMI là gì? Chỉ số này muốn thể hiện điều gì? PMI là một trong những chỉ số dùng để đo lường hoạt động kinh tế của các ngành sản xuất. Dựa vào chỉ số PMI các nhà phân tích có thể nắm được những thông tin về điều kiện kinh doanh hiện tại của mỗi doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu nhanh thông tin tổng quan nhất ngay sau đây nhé.

1. Chỉ số PMI là gì

PMI là viết tắt của Purchasing Managers’ Index (Chỉ số quản lý mua hàng), là một chỉ số kinh tế dùng để đo lường hoạt động sản xuất và hoạt động kinh doanh của một quốc gia hoặc một khu vực nhất định.

Chỉ số PMI là gì? Thông tin tổng quan về chỉ số PMI này 1

PMI được tính toán từ việc khảo sát những quản lý mua hàng (purchasing managers) của các công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ về tình hình sản xuất, đặt hàng, giá cả, tình trạng tồn kho và việc tuyển dụng nhân lực. Chỉ số PMI cho biết mức độ tăng trưởng hoặc suy giảm của hoạt động sản xuất và kinh doanh trong một thời điểm cụ thể.

Chỉ số PMI thường được sử dụng để đánh giá tình hình kinh tế và dự báo xu hướng phát triển trong tương lai. Nếu chỉ số PMI cao hơn 50, đại diện cho hoạt động sản xuất và kinh doanh đang gia tăng, còn nếu chỉ số PMI thấp hơn 50, đại diện cho hoạt động sản xuất và kinh doanh đang giảm. Chỉ số PMI ở mức 50 thể hiện sự ổn định trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

PMI được sử dụng rộng rãi bởi các nhà quản lý đầu tư, các chuyên gia kinh tế và các nhà phân tích để đưa ra các quyết định đầu tư và dự báo tình hình kinh tế của một quốc gia hoặc một khu vực nhất định.

2. Công thức tính chỉ số PMI

Công thức tính chỉ số PMI khá phức tạp và thường được tính bằng phần mềm hoặc bởi các tổ chức thống kê kinh tế. Tuy nhiên, ý tưởng cơ bản là tương tự như sau:

PMI = (Số liệu sản xuất + Số liệu đặt hàng + Số liệu giá cả + Số liệu tồn kho + Số liệu tuyển dụng) / 5

Trong đó:

  • Số liệu sản xuất: đo lường mức độ hoạt động sản xuất của các công ty.
  • Số liệu đặt hàng: đo lường mức độ đặt hàng của các công ty.
  • Số liệu giá cả: đo lường mức độ tăng giá hoặc giảm giá của các sản phẩm.
  • Số liệu tồn kho: đo lường mức độ tồn kho của các công ty.
  • Số liệu tuyển dụng: đo lường mức độ tuyển dụng nhân viên mới của các công ty.

Các chỉ số này thường được tính dựa trên việc khảo sát một mẫu ngẫu nhiên các quản lý mua hàng của các công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Từ đó, các nhà thống kê sẽ đưa ra một chỉ số PMI cho thấy mức độ hoạt động sản xuất và kinh doanh của nền kinh tế.

3. Phân loại chỉ số PMI

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) được phân loại thành các loại sau:

Chỉ số PMI là gì? Thông tin tổng quan về chỉ số PMI này 2

Chỉ số PMI sản xuất (Manufacturing PMI): đo lường hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa.

Chỉ số PMI dịch vụ (Services PMI): đo lường hoạt động kinh doanh trong các ngành dịch vụ.

Chỉ số PMI Composite: kết hợp chỉ số PMI sản xuất và chỉ số PMI dịch vụ để đo lường hoạt động kinh tế tổng thể của một quốc gia hoặc khu vực.

Chỉ số PMI xây dựng (Construction PMI): đo lường hoạt động sản xuất trong ngành xây dựng.

Việc phân loại chỉ số PMI này giúp cho các nhà kinh tế và các nhà quản lý có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực.

4. Chỉ số PMI có ảnh hưởng thế nào đến với nền kinh tế

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế vì nó cho biết mức độ hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong một quốc gia hoặc khu vực. Một số ảnh hưởng chính của chỉ số PMI đến nền kinh tế là:

Dự báo tình hình kinh tế

Chỉ số PMI được coi là một chỉ số dẫn trước của hoạt động kinh tế trong tương lai. Khi chỉ số PMI tăng, điều đó cho thấy nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh. Ngược lại, khi chỉ số PMI giảm, điều đó cho thấy nền kinh tế đang chậm lại hoặc suy thoái.

Ảnh hưởng đến các quyết định chính sách kinh tế

Chỉ số PMI cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý doanh nghiệp thông tin quan trọng để ra quyết định đúng đắn. Nếu chỉ số PMI giảm mạnh, Chính phủ và Ngân hàng trung ương có thể áp dụng các biện pháp kích thích kinh tế để giúp nền kinh tế tăng trưởng.

Ảnh hưởng đến giá cả

Chỉ số PMI có thể ảnh hưởng đến giá cả của các sản phẩm. Khi chỉ số PMI tăng, điều đó cho thấy nhu cầu của thị trường đang tăng cao, doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất và kinh doanh, có thể dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung và tăng giá cả của các sản phẩm. Ngược lại, khi chỉ số PMI giảm, giá cả của các sản phẩm có thể giảm do doanh nghiệp giảm sản xuất và kinh doanh.

Xem thêm: Chỉ số IPO là gì? Vai trò và ý nghĩa của chỉ số IPO

Xem thêm: Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì? Lợi ích và quy trình thực hiện

Tóm lại, chỉ số PMI có tầm quan trọng rất lớn đối với nền kinh tế, doanh nghiệp và các nhà đầu tư vì nó cung cấp thông tin quan trọng về tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp.