Ngày đăng: T2, Th4 17th, 2023

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì? Lợi ích và quy trình thực hiện

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì? Những lợi ích và thách thức của quản lý rủi ro mang đến là gì? Va đặc biệt đâu là quy trình quản trị rủi ro hiệu quả nhất dành cho mọi doanh nghiệp? Hãy cùng https://tygia.wap.vn/ tìm hiểu thông qua bài viết chi tiết dưới đây!

1. Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì?

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là quá trình quản lý và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để đảm bảo sự ổn định và bền vững của doanh nghiệp trong tương lai. Việc quản trị rủi ro là một phần quan trọng của việc quản lý doanh nghiệp và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì?
Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi ro khác nhau, bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tài chính, rủi ro sản xuất, rủi ro chính trị, rủi ro môi trường, và nhiều loại rủi ro khác. Việc không quản trị rủi ro đúng cách có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, như mất tiền, mất thời gian, tổn thất về danh tiếng và mất trách nhiệm về môi trường.

Để quản trị rủi ro hiệu quả, các doanh nghiệp cần phải xác định các rủi ro tiềm ẩn, đánh giá mức độ nghiêm trọng của chúng, lên kế hoạch cho các biện pháp kiểm soát rủi ro và đánh giá hiệu quả của các biện pháp này. Các biện pháp quản trị rủi ro có thể bao gồm việc mua bảo hiểm, tăng cường an toàn và kiểm soát chất lượng, phát triển kế hoạch khẩn cấp và dự phòng, đầu tư vào công nghệ mới để giảm thiểu rủi ro, và đào tạo nhân viên để nâng cao nhận thức về rủi ro và các biện pháp kiểm soát rủi ro.

2. Khái niệm mô hình 3 lớp phòng vệ là gì?

Mô hình 3 lớp phòng vệ (3-layer defense model) là một mô hình bảo mật được sử dụng để đảm bảo an toàn thông tin trong hệ thống máy tính. Mô hình này bao gồm ba lớp phòng vệ độc lập nhau, mỗi lớp có một tập hợp các biện pháp bảo vệ khác nhau:

Lớp phòng vệ bên ngoài (outer layer)

Lớp này bao gồm các biện pháp bảo vệ phía bên ngoài của hệ thống, như tường lửa (firewall), hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), giám sát mạng, các chính sách bảo mật và các biện pháp kiểm soát truy cập. Lớp này giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài và giảm thiểu các rủi ro bảo mật.

Lớp phòng vệ ở giữa (middle layer)

Lớp này bao gồm các biện pháp bảo vệ trung gian, như các chương trình phần mềm chống virus, phân tích tập tin độc hại, các cơ chế kiểm soát truy cập vào dữ liệu, các giải pháp mã hóa dữ liệu và các chính sách an toàn thông tin. Lớp này giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên trong hệ thống và giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng.

Lớp phòng vệ bên trong (inner layer)

Lớp này bao gồm các biện pháp bảo vệ phía bên trong của hệ thống, như các cơ chế kiểm soát quyền truy cập, các giải pháp bảo mật vật lý và các hệ thống phòng chống thất thoát dữ liệu. Lớp này giúp bảo vệ những thông tin nhạy cảm nhất của hệ thống.

Mô hình 3 lớp phòng vệ giúp đảm bảo an toàn thông tin trong hệ thống máy tính bằng cách sử dụng nhiều lớp bảo vệ độc lập nhau, mỗi lớp có một tập hợp các biện pháp bảo vệ khác nhau để giảm thiểu các rủi ro bảo mật và ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên trong và bên ngoài hệ thống.

Các lớp phòng vệ của quản trị rủi ro doanh nghiệp
Các lớp phòng vệ của quản trị rủi ro doanh nghiệp

3. Những loại rủi ro thường gặp trong doanh nghiệp

Các loại rủi ro thường gặp trong doanh nghiệp có thể được chia thành các nhóm chính như sau:

  • Rủi ro về bảo mật thông tin: Đây là loại rủi ro liên quan đến an ninh mạng, như virus máy tính, tấn công mạng, thất thoát dữ liệu, lừa đảo điện tử, v.v.
  • Rủi ro về tài chính: Đây là loại rủi ro liên quan đến quản lý tài chính, như thất thoát tiền bạc, gian lận, phá sản, rủi ro thị trường, v.v.
  • Rủi ro về quản lý nhân sự: Đây là loại rủi ro liên quan đến quản lý nhân sự và nhân viên, như thất thoát nhân viên, thất thoát năng lực, thất thoát kiến thức, v.v.
  • Rủi ro về quy định pháp luật: Đây là loại rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp luật, như vi phạm bản quyền, vi phạm quyền riêng tư, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, v.v.
  • Rủi ro về hoạt động sản xuất: Đây là loại rủi ro liên quan đến quá trình sản xuất và vận hành của doanh nghiệp, như rủi ro cháy nổ, tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật, v.v.
  • Rủi ro về khách hàng và thị trường: Đây là loại rủi ro liên quan đến quản lý khách hàng và thị trường, như thay đổi nhu cầu của khách hàng, cạnh tranh từ đối thủ, thay đổi xu hướng thị trường, v.v.

Những loại rủi ro này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và gây thiệt hại cho doanh nghiệp, do đó quản trị rủi ro là một phần quan trọng trong quản lý doanh nghiệp.

4. Những lợi ích và thách thức của quản trị rủi ro doanh nghiệp

Quản lý rủi ro là một quá trình quản lý tập trung vào việc xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu và hoạt động của doanh nghiệp. Việc quản lý rủi ro mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhưng cũng đồng thời đem lại những thách thức.

Những lợi ích và thách thức của quản lý rủi ro doanh nghiệp
Lợi ích và thách thức của quản lý rủi ro doanh nghiệp

Lợi ích của quản lý rủi ro

– Đảm bảo an toàn cho hoạt động của doanh nghiệp: Quản lý rủi ro giúp đảm bảo an toàn cho hoạt động của doanh nghiệp, giảm thiểu nguy cơ gây thiệt hại cho cả doanh nghiệp và các bên liên quan.

– Tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp: Việc quản lý rủi ro đòi hỏi doanh nghiệp phải có những kế hoạch dự phòng để đối phó với các rủi ro có thể xảy ra. Điều này giúp doanh nghiệp trở nên linh hoạt và dễ dàng thích nghi với các tình huống khác nhau.

– Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Việc quản lý rủi ro giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định thông minh, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu các chi phí không cần thiết, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thách thức của quản lý rủi ro

– Chi phí cao: Quản lý rủi ro đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư một số lượng tài nguyên lớn, bao gồm cả ngân sách và nhân lực. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.

– Đánh giá rủi ro khó khăn: Đánh giá rủi ro là một quá trình phức tạp và khó khăn, do đó việc xác định được những rủi ro cần quản lý và đánh giá chính xác mức độ nguy hiểm của chúng là cực kỳ quan trọng.

– Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh thay đổi rất nhanh và không đoán trước được.

5. Quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp như thế nào

Quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp bao gồm các bước sau đây:

– Xác định rủi ro

Đây là bước đầu tiên trong quá trình quản trị rủi ro, yêu cầu doanh nghiệp phải xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu và hoạt động của doanh nghiệp. Các rủi ro này có thể bao gồm các yếu tố bên ngoài như thị trường, chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, hoặc các yếu tố bên trong như quy trình sản xuất, quản lý nhân sự, vận hành, tài chính, …

– Đánh giá rủi ro

Sau khi xác định được các rủi ro, doanh nghiệp cần phải đánh giá mức độ nguy hiểm của chúng, dựa trên các yếu tố như tần suất xảy ra, mức độ tác động, khả năng phòng ngừa và khả năng chịu đựng.

– Phân tích và đánh giá ảnh hưởng

Đối với các rủi ro được xác định, doanh nghiệp cần phải phân tích và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của doanh nghiệp. Điều này giúp cho doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về tình hình rủi ro của mình.

– Phát triển kế hoạch dự phòng

Sau khi phân tích và đánh giá ảnh hưởng của rủi ro, doanh nghiệp cần phải phát triển kế hoạch dự phòng để đối phó với các rủi ro này. Kế hoạch này cần bao gồm các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, chuyển nhượng hoặc chấp nhận rủi ro.

– Thực hiện và theo dõi

Cuối cùng, doanh nghiệp cần thực hiện kế hoạch dự phòng và theo dõi tình hình rủi ro của mình để đảm bảo tính hiệu quả của quá trình quản trị rủi ro. Khi có sự thay đổi trong môi trường kinh doanh, doanh nghiệp cần cập nhật kế hoạch dự phòng của mình để đối phó với các tình huống mới.

Xem thêm: Lãi suất thả nổi là gì? Hình thức này có ưu và nhược điểm gì

Xem thêm: Spread là gì? Công thức tính và phân loại Spread

Tóm lại, quản trị rủi ro doanh nghiệp là một quá trình phức tạp và cần sự chú ý và tập trung.