Ngày đăng: T2, Th3 13th, 2017

Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tạo điều kiện khi huy động vốn

Trái phiếu đang từng bước trở thành kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp nhưng quy mô thị trường trái phiếu vẫn nhỏ chỉ chiếm 5,27% GDP. Các năm tới, khuôn khổ pháp lý sẽ được hoàn thiện tạo điều kiện cho các chủ thể huy động qua kênh trái phiếu. Cụ thể, khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành đạt 281.750 tỷ đồng tương đương 98,3% kế hoạch phát hành năm với 91% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên (vượt mục tiêu do Quốc hội đề ra là 70% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên). Năm 2016 cũng đồng thời là năm đầu tiên phát hành thành công trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm cho nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tạo điều kiện khi huy động vốn

Có thể dễ dàng nhận thấy trái phiếu đang từng bước trở thành kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp nhưng quy mô thị trường trái phiếu vẫn nhỏ chỉ chiếm 5,27% GDP. Các năm tới, khuôn khổ pháp lý sẽ được hoàn thiện tạo điều kiện cho các chủ thể huy động qua kênh trái phiếu.

Cụ thể, theo tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định mới về phát hành TPDN của Bộ Tài chính, một số quy định sẽ được sửa đổi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường huy động vốn thông qua kênh trái phiếu. Theo đó, đối với phát hành trái phiếu trong nước thì bỏ điều kiện doanh nghiệp phát hành phải có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành có lãi.

Mục tiêu của điểm sửa đổi này là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn thông qua trái phiếu (kể cả phát hành trái phiếu để tái cơ cấu nợ). Dù bỏ điều kiện trên nhưng để bảo về nhà đầu tư, dự thảo Nghị định mới sẽ quy định chặt chẽ hơn về công bố thông tin, đăng ký, lưu ký TPDN. Hiện quy mô thị trường TPDN mới chỉ chiếm khoảng 3,6% GDP, thấp hơn mức trung bình 22% của các nước trong khu vực.

BVSC kỳ vọng khi Nghị định mới được ban hành, thị trường TPDN sẽ sôi động hơn trong thời gian tới, san sẽ bớt gánh nặng cho kênh tín dụng ngân hàng truyền thống.

Xem thêm tin tức khác: Dịch vụ sửa chữa đồ gỗ tại hà nội cung cấp nhiều dịch vụ tại nhà như sửa chữa tủ bếp tại hà nội, đánh vecni đồ gỗ, vận chuyển đồ gỗ……