Ngày đăng: T6, Th7 29th, 2016

Nước nào đang đứng đầu về việc dẫn đầu ASEAN về rót vốn FDI

Nước nào đang đứng đầu về việc dẫn đầu ASEAN về rót vốn FDI cho doanh nghiệp. Singapore là nước dẫn đầu với 1.663 dự án, tổng vốn đầu tư 38,1 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực tại Việt Nam.

Theo số liệu từ Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN, tính đến ngày 20/7/2016 có 3.040 dự án đầu tư còn hiệu lực từ các nước ASEAN vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 64,475 tỷ USD.

Trong đó Singapore là nước dẫn đầu với 1.663 dự án, tổng vốn đầu tư 38,1 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực tại Việt Nam. Tiếp theo là Malaysia (13,8 tỷ USD, chiếm 21,5%); Thái Lan (9,4 tỷ USD, chiếm 14,6%); Brunei (2,1 tỷ USD, chiếm 14,6%). Một số ít dự án còn lại thuộc Indonesia, Philippines, Lào và Campuchia.

Các dự án của các nước khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo với 1.176 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 27,68 tỷ USD, chiếm 42,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 114 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký 19 tỷ USD, chiếm 29,4%. Tiếp theo là các lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí nước, điều hoà; lĩnh vực xây dựng với tổng vốn đầu tư lần lượt là 3,37 tỷ USD và 2,9 tỷ USD.

Các dự án của các nước thuộc khu vực ASEAN tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai. Trong đó TP. HCM dẫn đầu với 1.316 dự án, tổng vốn đầu tư 17,33 tỷ USD, chiếm 26,8% tổng vốn đăng ký. Hà Nội xếp thứ hai với 469 dự án và tổng vốn đầu tư 8,39 tỷ USD, chiếm 13% tổng vốn đầu tư.

Riêng trong 7 tháng đầu năm 2016, đã có 181 dự án cấp mới từ các nước khu vực ASEAN vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,968 tỷ USD và 79 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 524 triệu USD. Tính chung trong 7 tháng năm 2016, vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các nước ASEAN vào Việt Nam là 2,492 tỷ USD, chiếm 19,26% tổng vốn đầu tư của tất cả các đối tác có đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng.