Ngày đăng: T4, Th7 13th, 2016

Quy định lại về việc quản lý hoạt động đổi tiền tệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối mang hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động phân phối dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định này quy định về điều kiện đối sở hữu doanh nghiệp kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ; điều kiện đối sở hữu doanh nghiệp kinh tế thực hiện hoạt động phân phối nhà sản xuất nhận và chi, trả ngoại tệ bao gồm hoạt động trực hấp thụ và chi, trả ngoại tệ và hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ.

tiền tệ

Trong chậm triển khai, doanh nghiệp kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ. Điều kiện để công ty kinh tế được nhà băng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng thực đăng ký đại lý đổi ngoại tệ gồm:

1- Được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của luật pháp Việt Nam.

2- có địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ tại một hoặc đa dạng địa điểm theo quy định sau: cơ sở lưu trú du hý đã được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xếp hạng trong khoảng 3 sao trở lên; cửa khẩu quốc tế (đường bộ, con đường ko, con đường thủy); khu vui chơi giải trí mang thưởng dành cho người nước ngoài được cấp phép theo quy định pháp luật; văn phòng bán vé của những hãng hàng không, hàng hải, du hý của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của những hãng hàng không Việt Nam; khu du lịch, trung tâm thương nghiệp, siêu thị sở hữu khách nước ngoài thăm quan, tậu mua.

3- sở hữu cơ sở giải quyết được buộc phải hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ: mang nơi giao dịch biệt lập (phòng hoặc quầy thương lượng ko gắn liền mang các hoạt động kinh doanh khác, chỉ chuyên khiến nhà cung cấp đổi ngoại tệ); nơi đàm phán phải thiết bị gần như các công cụ làm việc tối thiểu bao gồm điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông tin tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tài chính giao cho và tên đại lý đổi ngoại tệ.

4- nhân viên trực tiếp khiến cho ở đại lý đổi ngoại tệ phải mang Giấy công nhận do tổ chức tài chính giao cho cấp, công nhận đã được tập huấn, đào tạo kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, kém chất lượng.

5- với thứ tự nghiệp vụ đổi ngoại tệ, có giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong giai đoạn đổi ngoại tệ.

6- Được tổ chức tài chính được phép ủy quyền làm cho đại lý đổi ngoại tệ.

7- một công ty kinh tế chỉ được làm cho đại lý đổi ngoại tệ cho một tổ chức tài chính được phép và đơn vị kinh tế mang thể thỏa thuận đặt đại lý đổi ngoại tệ ở một hoặc rộng rãi địa điểm trên khu vực nơi tổ chức kinh tế với hội sở chính hoặc chi nhánh.