Ngày đăng: T7, Th4 20th, 2024

Tính chi phí lãi vay như nào? Tác động của chi phí lãi vay

Tính chi phí lãi vay là một khía cạnh quan trọng trong quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về tác động của chi phí này và cách tính toán nó, chúng ta cần xem xét các yếu tố như lãi suất, số dư nợ và thời gian vay. Cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

Tính chi phí lãi vay là gì?

Tính chi phí lãi vay là gì?

Chi phí lãi vay (Interest Expense) là chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho các khoản vay mà nó đã sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đơn giản, đây là số tiền mà doanh nghiệp phải chi trả dưới dạng lãi cho các khoản vay của mình, như là vốn vay, vay để mua tài sản, thiết bị, hoặc để bổ sung hàng tồn kho, thanh toán hóa đơn, v.v.

Các loại chi phí lãi vay bao gồm:

 • Lãi vay dài hạn và ngắn hạn: Đây là chi phí lãi mà doanh nghiệp phải trả cho các khoản vay dài hạn và ngắn hạn.
 • Lãi vay trên các khoản chi vượt hạn mức: Khi doanh nghiệp chi tiêu vượt quá mức tài chính của mình, các khoản vượt hạn mức này thường sẽ phải trả lãi với mức lãi suất cao hơn.
 • Chi phí tài chính của tài sản thuê tài chính: Đây là chi phí liên quan đến việc thuê tài sản và phải trả lãi cho các khoản vay thuê tài chính.
 • Lãi suất trái phiếu và nợ chuyển đổi: Bao gồm lãi suất mà doanh nghiệp phải trả cho các trái phiếu và nợ chuyển đổi.
 • Lãi suất của các khoản vay khác: Ngoài các loại lãi vay đã nêu trên, còn có các khoản vay khác có thể gây ra chi phí lãi vay.

Tác động của chi phí lãi vay

chi phí lãi vay là gì
Tính chi phí lãi vay

Tác động của chi phí lãi vay đến hoạt động của doanh nghiệp có thể được phân tích theo các khía cạnh sau:

 • Tác động đến kết quả kinh doanh: Chi phí lãi vay là một khoản chi phí kinh doanh, do đó sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí lãi vay tăng lên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sẽ giảm.
 • Tác động đến giá thành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: Chi phí lãi vay được cộng vào giá thành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Khi chi phí lãi vay tăng lên, giá thành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cũng sẽ tăng theo.
 • Tác động đến khả năng thanh toán: Chi phí lãi vay là một khoản chi phí cố định, do đó doanh nghiệp cần phải có đủ nguồn tài chính để thanh toán khoản chi phí này. Nếu doanh nghiệp không có đủ nguồn tài chính để thanh toán chi phí lãi vay, thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.
 • Tác động đến rủi ro tài chính: Chi phí lãi vay cao có thể làm tăng rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Khi chi phí lãi vay cao, doanh nghiệp sẽ phải dành nhiều nguồn lực hơn để thanh toán khoản chi phí này, do đó sẽ có ít nguồn lực hơn để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này có thể làm giảm khả năng sinh lời của doanh nghiệp và gia tăng rủi ro tài chính.
 • Tác động đến thuế thu nhập doanh nghiệp: Chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Khi chi phí lãi vay tăng lên, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chi phí lãi vay chỉ được trừ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Công thức tính chi phí lãi vay

Để xác định chi phí lãi vay, có 2 trường hợp cơ bản như sau:

Tính chi phí lãi vay từ ngân hàng:

Công thức phổ biến nhất là tính dựa theo số dư nợ giảm dần.

Công thức tính lãi phải trả hàng tháng như sau:

 • Lãi phải trả (tháng) = (Dư nợ vay hiện tại x Lãi suất vay x Số ngày thực tế duy trì dư nợ) / 365Tính chi phí lãi vay tổ chức khác

Tính chi phí lãi vay từ tổ chức khác:

Mỗi tổ chức cho vay có thể áp dụng cách tính lãi vay khác nhau, nhưng cơ bản vẫn dựa trên số dư nợ, lãi suất vay và thời gian vay thực tế.

Công thức tổng quát để tính chi phí lãi vay như sau:

Xem thêm: Tổng chi phí sản xuất là gì? Công thức tính chi phí sản xuất

Xem thêm: Các lệnh trong giao dịch chứng khoán mà nhà đầu tư nên rõ

 • Lãi phải trả = Dư nợ vay hiện tại x lãi suất vay (năm) x tháng thực tế duy trì dư nợ hiện tại / 12 + Dư nợ vay hiện tại x lãi suất vay (năm) x số ngày thực tế duy trì dư nợ hiện tại lẻ tháng / 365

Trên đây là những chia sẻ của tygia.wap.vn về tính chi phí lãi vay là gì, mong rằng qua đây bạn đọc đã nắm được các kiến thức hữu ích rồi nhé.