Ngày đăng: T2, Th7 11th, 2016

Nợ Chính phủ bảo lãnh chiếm 17,8% của nợ công

Ở Việt Nam, cơ cấu nợ công tới cuối năm 2015 bao gồm nợ Chính phủ chiếm 80,8%, nợ được Chính phủ bảo lãnh chiếm 17,8% và nợ chính quyền địa phương chiếm một,4%.

Giải đáp tạp chí về vấn đề nợ công của Việt Nam, ông Võ Hữu Hiển – Phó Cục trưởng Cục quản lý nợ và nguồn vốn đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, nợ công trong thời gian mới đây được Đảng, Nhà nước và quần chúng. # hết sức để ý, đặc thù trong giai đoạn khủng hoảng nợ công của một số nước châu Âu hiện nay.

Ở Việt Nam, cơ cấu nợ công đến cuối năm 2015 bao gồm nợ Chính phủ chiếm 80,8%, nợ được Chính phủ bảo lãnh chiếm 17,8% và nợ chính quyền địa phương chiếm 1,4%.

Trong cơ cấu nợ Chính phủ, tỷ trọng nợ trong nước đang có khuynh hướng nâng cao trong khoảng 39% năm 2011 lên 57% năm 2015 và tỷ trọng nợ nước ngoài giảm tương ứng từ 61% năm 2011 xuống còn 43% năm 2015, như vậy là thích hợp mang Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của đất nước giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn tới 2030.

no chính phủ bảo lãnh

Theo đại diện Bộ tài chính, cơ cấu kinh te nợ công của Việt Nam đang từng bước điều chỉnh theo hướng bền vững hơn.
Về kỳ hạn, với nợ trong nước, chủ yếu phát hành trái khoán trong nước. Trước đây, do áp lực huy động vốn to trong khi thị trường vốn trong nước chưa phát triển, nguồn vay đầu cơ trái khoán Chính phủ (TPCP) chính yếu là nhà băng thương mại nên công đoạn 2011-2013 đề xuất vay mang kỳ hạn ngắn dẫn tới sức ép trả nợ trong ngắn hạn tăng lên.

Theo ông Hiển, thực hành nghị quyết số 78/2014/NQ-QH13 và quyết nghị số 99/2015/NQ-QH13 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ nguồn vốn đã chỉ đạo kéo dài thời hạn phát hành trái khoán trong nước. Nhờ vậy, trong khoảng năm 2014, kỳ hạn đang ở mức 3 năm, tới năm 2015, kéo dài lên 4,4 năm và 6 tháng đầu năm 2016 thì kéo dài lên 5 năm góp phần hạn chế rủi ro tái cấp vốn. Đối với nợ nước ngoài, vay ODA, vay khuyến mại vẫn chiếm tỷ trọng cao (trên 94%) mang kỳ hạn còn lại bình quân trên 10 năm.

Về cơ cấu lãi suất, lãi suất phát hành trái khoán Chính phủ trên thị phần vốn trong nước bình quân giảm trong khoảng mức 12%/năm vào năm 2011 xuống còn khoảng 6,5% vào năm 2014 và khoảng 6% vào năm 2015, góp phần xúc tiến sự lớn mạnh thị phần trái khoán trong nước. Đối mang nợ nước ngoài do những khoản vay ODA, vay ưu đãi chiếm tỷ trọng to, lãi suất bình quân tính tới cuối năm 2015 khoảng 2%/năm.

Cơ cấu đồng tiền của danh mục nợ của Chính phủ tụ hội vào một số đồng bạc chính bao gồm: đồng Việt Nam sở hữu tỷ trọng 55%; USD chiếm tỷ trọng 16%; im Nhật chiếm tỷ trọng 13% và Euro chiếm tỷ trọng khoảng 7%, còn lại là những đồng tiền khác.

Giám định về cơ cấu nợ công, ông Võ Hữu Hiển cho biết thêm, Bộ vốn đầu tư đã Tìm hiểu về vững bền nợ công sở hữu ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và có Tìm hiểu rằng: Cơ cấu nợ công của Việt Nam hiện đang từng bước được điều chỉnh theo hướng vững bền hơn.