Tag archive for ‘Lorenzo Buenaventura’
By Lê Thủy On Friday, May 27th, 2016
0 Comments

4 trợ lý của Pep đồng ý sang Man City

Cả 4 vị trợ lý của Pep là Domenec Torrent, Lorenzo Buenaventura, Carles Planchart và Manel Estiarte đều đã chính thức đồng ý sang Man City làm việc cùng Pep Guardiola. Tường thuật More...