Ngày đăng: T6, Th8 12th, 2016

Thanh tra điều tra tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Nội dung Thanh tra điều tra tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp…

Ngày 8/8, Chánh Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Tiến Tùng đã ký quyết định số 212 thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị thành viên.

doanh nghiệp

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; qua thanh tra tiến hành đánh giá và phát hiện những hành vi vi phạm và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; kiến nghị hoặc thực hiện các biện pháp xử lý những hành vi vi phạm, đồng thời có kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách (nếu có).

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2015 đến thời điểm thanh tra. Thời gian thanh tra tại doanh nghiệp từ 1 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Theo quyết định thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Tiến Tùng ký, đoàn thanh tra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia gồm: Ông Phan Đăng Thọ – Phó Chánh Thanh tra (Thanh tra Bộ LĐTB&XH) làm trưởng đoàn; ông Lê Mạnh Kiêm – Phó Trưởng phòng Thanh tra an toàn vệ sinh lao động (Thanh tra Bộ LĐTB&XH) và ông Lê Hồng Lương – Thanh tra viên, Thanh tra Bộ LĐTB&XH.